TRUST - PODOBNE OKREŚLENIA

Określenia "trustful\", "trusting\", "trustworthy" i "trusty" brzmią podobnie, wszystkie wiążą się też ze słowem "trust" znaczącym 'zaufanie' (jako rzeczownik) lub 'ufać' (jako czasownik), używane są jednak w języku angielskim w różny sposób.

Wyrazy "trustful" i "trusting" mają to samo znaczenie - 'łatwowierny', 'ufający ludziom' (czasem także w sensie 'naiwny'), np.:

(1a) He was far too trustful and many people took unfair advantage of him.
(1b) He was far too trusting and many people took unfair advantage of him.
Był zdecydowanie zbyt łatwowierny i wielu ludzi nieuczciwie go wykorzystało.
(1c) *He was far too trusty and many people took unfair advantage of him.
(1d) *He was far too trustworthy and many people took unfair advantage of him.
(2a) She was so trusting, that she believed in every single lie he told her.
(2b) She was so trustful, that she believed in every single lie he told her.
Była tak łatwowierna, że wierzyła we wszystkie jego kłamstwa.
(2c) *She was so trusty, that she believed in every single lie he told her.
(2d) *She was so trustworthy, that she believed in every single lie he told her.

Przymiotnik "trustworthy" określa osobę/rzecz 'godną zaufania', 'na której można polegać', 'wiarygodną', np.:

(3a) She is trustworthy - you can tell her the whole story and she will keep it secret.
Ona jest godna zaufania - możesz jej opowiedzieć całą historię, a ona zachowa ją w tajemnicy.
(3b) *She is trustful - you can tell her the whole story and she will keep it secret.
(3c) *She is trusting - you can tell her the whole story and she will keep it secret.
(3d) *She is trusty - you can tell her the whole story and she will keep it secret.
(4a) His memoirs are not a trustworthy source of information.
Jego pamiętniki nie są wiarygodnym źródłem informacji.
(4b) *His memoirs are not a trustful source of information.
(4c) *His memoirs are not a trusting source of information.
(4d) *His memoirs are not a trusty source of information.

Natomiast przymiotnik "trusty" znaczy 'wierny', 'wysłużony', 'sprawdzony w długotrwałym użyciu'. Należy zauważyć, że słowo to ma nieco archaiczny wydźwięk. Można go jednak używać, zwłaszcza by nadać wypowiedzi charakter żartobliwy.

(5a) He raised his trusty sword.
Wzniósł swój wysłużony miecz.
(5b) *He raised his trustful sword.
(5c) *He raised his trusting sword.
(5d) *He raised his trustworthy sword.
(6) It\'s not that I can\'t use a computer: for sentimental reasons I just prefer my trusty typewriter.
Nie chodzi o to, że nie umiem posługiwać się komputerem - z powodów sentymentalnych wolę swoją wysłużoną maszynę do pisania.

\"Trusty" jako rzeczownik oznacza więźnia, którego obsługa zakładu karnego obdarza specjalnym zaufaniem z powodu jego dobrego sprawowania. Rzeczownik "trustee" (dosł. 'powiernik') odnosi się natomiast to osoby wchodzącej w skład rady, która sprawuje ogólną kontrolę nad jakimś dobrem, np. szkołą, fundacją czy spuścizną pisarza, nie zarządzając nim jednak na co dzień.

(7) Given his expertise and reliability, Kenny was an obvious candidate to join the trustees.
Ze względu na wiedzę i niezawodność, Kenny był oczywistym kandydatem, aby dołączyć do zarządców spuścizny.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne TRUST - PODOBNE OKREŚLENIA
Loading ...