TERMINARZ ZAWODóW

1. Zawody I stopnia - szkolne

Temat pracy pisemnej (tj. testu) wraz z kluczem zostaną przesłane szkołom przez Komitet Główny.
do dnia 20 pa�dziernika 2002 roku nauczyciele przesyłają na adres odpowiedniego Komitetu Okręgowego informacje o iloci uczniów, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w zawodach, i dnia 13 grudnia 2002 roku - wykonanie przez uczniów pracy pisemnej tj. testu, 1 i do dnia 20 grudnia 2002 roku - przesłanie przez nauczycieli sprawdzonych prac do Komitetu Okręgowego.

2. Zawody II stopnia - okręgowe

Tematy pracy pisemnej (test) zostaną przesłane przez Komitet Główny poszczególnym Komitetom Okręgowym.
do dnia 15 stycznia 2003 roku Komitety Okręgowe zawiadamiają uczestników o dopuszczeniu do zawodów II stopnia oraz o ich miejscu i czasie (zawody II stopnia zostaną przeprowadzone we wszystkich okręgach w tym samym dniu, o tej samej godzinie, w miejscu wyznaczonym przez odpowiedni Komitet Okręgowy),
W dniu 23 stycznia 2003 roku o godz. 9.00 rozpoczną się zawody II stopnia. Zawody te będą trwały od 23 do 24 stycznia 2003 roku.

3. Zawody III stopnia - ogólnopolskie

W lutym 2003 roku Komitet Główny zawiadamia uczestników dopuszczonych do zawodów III stopnia o dopuszczeniu oraz miejscu i terminie zawodów, i zawody centralne odbędą się w dniach 31 marca - 1 kwietnia 2003 r.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Główna Egzaminy Olimpiada TERMINARZ ZAWODóW
Loading ...